ویلای نمک آبرود

این ویلا در زمینی به مساحت متر مربع و محدوده ای مشخص طراحی شده است،این ویلا به دلیل مجاورت و همسایگی های متعددی که در اطراف خود دارد و حریم بصری اطراف خود از لا به لای جداره های خود نگاهی به جنگل و دریا را به گونه ای همزمان دارد،حجم اصلی در دو طبقه طراحی شده است و یک روف گاردن کامل را داراست.ایده طراحی در عین سازه ای متشکل از ستون های بتنی و دیوار های برشی بتنی صفحاتی را برای ایجاد یک پیوستگی و در عین حال کنجکاوانه زیستن به مخاطب خود پیشنهاد می دهد.لایه لایه کردن فضا ها با صفحات عمودی و افقی هم در ایجاد ارتباط پلانی معقول و هم در دید و منظر های کنترل شده ما را یاری کرده اند.ایجاد قاب های مشخص برای نگاه هایی که در فضا گذر می کنند و خود را در مقیاس هایی گوناگون به مخاطب عرضه می کنند از شاخصه های این طرح است.در طبقه همکف بخش سالن عمومی در ترازی متفوت نسبت به آشپزخانه و ناهار خوری قراردارند و این ارتباط با پله امکان پذیر می شود.در طبقه بالا فضایی شاخص در حال خصوصی تر برای مطالعه و سکویی واژگون شده قرار دارد که گونه ارتباط انسان با فضا را به چالش می کشد.از در که بیرون می روید به تراس طبقه اول که پله ای را به بام می رساند بر می خورید که با دیوار سبزی احاطه شده است،در روف هم شما دیدی به افق در کنار آتشدان را از لحاظ متریال یکدستی در فضا و بازی های بدن ها در فضا و ایجاد کنتراست انسانی در پس زمینه ای خنثی مد نظر بوده است که باعث ایجاد هویت فضایی مشخص و نور در فضا است تا پوشاندن ماهیت فضا زیر لایه ای از متریال های گوناگون. دهنده محترم نزدیک می کند. همچنین استفاده از متریال روتین و معمول در ایران خود را به خواسته های سفارش دهنده ی محترم نزدیک می کند.

عنوان پروژه:
ویلای نمک آبرود
سال طراحی:
پاییز 1401
تاریخ: