اعضای تیم

موسس

لطیفه محبی تابان

مدیر عامل

مازیار گل طینتی

مدیر اجرایی

لیلا قلی زاده

معمار

سارا ذاکرنژاد

روابط عمومی

پردیس سبحه

معمار کارآموز

ثنا ثانی

معمار کارآموز

کیمیا قادریان

معمار

مهلا احمدی کافشانی

معمار

فاطمه اینانلو

معمار

آرین نامدار بنادری

معمار

نوژان بوب

امور اداری

بدیع الله جمالی