واحد شماره ۳۵

این واحد مسکونی در مجتمع مسکونی دربند در خیابان دربند قرار دارد، سفارش دهندگان این فضا که در ایران ساکن نیستند فضایی خانوادگی را می خواستند تا در زمان هایی که به ایران می آیند چه در قامت کل خانواده و فرزندان و چه به صورت فردی فضایی منعطف و مطلوب را تجربه نمایند واحد اولیه با مسائل بسیار در نقشه و وجود خواب های کوچک و فضاهای بلا استفاده بسیار مواجه بود. در ابتدا ما با تغییر فضا ی بزرگ رختشویخانه قدیمی و تبدیل آن به سرویس بهداشتی ، فضای عمومی آشپزخانه را زیاد کردیم و روزنه ای از آشپزخانه به درون سالن ایجاد کردیم تا در زمان های مقتضی بتواند به عنوان میزی برا ی سرو غذا به فضای اصلی سالن اضافه شود ، همچنین فضای تقسیم بین سه خواب با ایجاد لوورهای جدید نور را به فضای تقسیم تاریک کشاند و یکی از خواب ها که کوچکتر بود کمی بزرگتر شد تا هم اتاق تلویزیون را بسازد و هم موقع نیاز فضای خوابی اضافه را برای کل خانواده ایجاد کند. ضمناَ گلدان پشت پنجره با تغییر ماهیت تبدیل به تراسی کوچک شد و مشکل نبود تراس در واحد را حل نمود. این واحد با راهکارهای ساده اما نو به فضایی بسیار متفاوت با آنچه بود تبدیل شد.

عنوان پروژه:
واحد شماره 3
سال طراحی:
تابستان 1397
تاریخ: