اقامتگاه خانه پو

این پروژه اقامتگاهی بومگردی در جزیره هنگام است، خانه جدید پو عصاره ای از تجربیات زندگی در جزیره و برخوردی است که فرهنگ بومی آن را امتداد می دهد و تجربه ای از امروزی شدن فضا های دیروزی را برای ساکنانش رقم می زند. اینجا تلفیقی از عملکرد هاست مثل خود جزیره نسبت به موضوع خود کاملا منعطف است. فضای فروشگاهش به شهر باز می شود و با معبر تعامل می کند از طرفی صحنه نمایش فیلمش در فصول سخت جزیره میزبان کودکان جزیره است تا آموزش و تجربه تعامل را برای کودکانشان رقم زند. نه قدم فراتر از جزیره می گذارد نه معاصر بودن خود را به واسطه فرم فریاد می زند و سعی می کند خنثی ولی کاربردی باشد. خانه ای برای صاحبانش است و اقامتگاهی برای آنانکه که به دنبال کشف جزیره هستند. دوست دارد که فراتر از معمولی بودنش در کنار بافتار جزیره نرود و خانه ای برای مردم جزیره نیز باشد. پو دوست دارد حل شود و از حل شدنش خوشحال است.
عنوان پروژه:
اقامتگاه خانه پو
سال طراحی:
بهار 1402
تاریخ: