ویلای مادیرا

ویلای مادیرا در شهر مادیرای پرتغال واقع شده و توسط دروازه بان تیم ملی امیرعابدزاده سفارش داده شده است،سفارش دهنده با توجه به ورزشکار بودن و اهمیت ارتباط خانه با طبیعت به دنبال خانه ای بود که مانند کلبه ای جنگلی خود را در سایت حل کند. این ویلا در زمینی به مساحت ۸۰۰۰ متر مربع واقع شده است. ویلا با مساحت ۲۰۰ متر و در دو طبقه بنا شده و تمامی اطراف آن به مسیر پیاده روی، زمین ورزش،پلتفرم یوگا و استخر اختصاص دارد. ایده اصلی حرکت در سایت و تجربه جنگل طبیعی که بخشی از سایت است و ساماندهی با دخالت حداقلی در طبیعت غنی سایت بوده است. خود ویلا از فریم هایی فلزی تشکیل شده است و فضا ها در میان این فریم ها ساماندهی شده اند. استفاده از متریال چوب در ایجاد پیوستگی با اطراف سایت نیز نقش به سزایی داشته است.

عنوان پروژه:
ویلای مادیرا
سال طراحی:
پاییز 1401
تاریخ: