ویلای سوارکار

این پروژه از دیدگاه تیپولوژی فضا یی و گونه برنامه بسیار منحصر به فرد بود چرا که سفارش دهنده آن جوانی اسب سوار بود که در کنار زمین خود فضای زندگی قابل حملی را می خواست و در عین دید به زمین اسب سواری کل پروژه خود را با قابلیت جابجایی اما با کیفیت فضایی بالایی تصور می کرد. در این پروژه کلیه اتصالات سازه اصلی فلزی پیچ و مهره ای طراحی شدند و پروژه قابلیت حمل را دارا بود در عین حال این پروژه با طراحی دیتیل های زیادی می توانست کیفیت فضایی یک خانه کامل ساخته شده را ارائه دهد . از لحاظ فضایی سفارش دهنده فضای خوابی هم ارزش با فضای سالن خود را تصور می کرد و برای همین پلن پروژه از دو بخش اصلی فضای خواب و سالنی یک پارچه و حیاطی جابه جا شونده در جلوی آن یک مجموعه کامل را تشکیل می دهد. دستگاه راه پله ای برای رسیدن به سقف و داشتن دید بهتری به زمین اسب سواری یک جزء مستقل است که در کنار آن باغچه متحرکی نیز قرار داده شده است. رواقی در جلوی جداره شیشه ای قرار گرفته تا نور ورود ی به خانه را کنترل نماید و شومینه ای طولی در جلوی فضای حیاط متحرک قرار گرفته است تا در شب های سرد هوا را در فضای باز مطبوع نماید. پروژه در عین باز بودن به اطراف به دلیل قرارگیری فنس ها و اختلاف ارتفاع  با سطح اطراف دارای امنیت کافی برای قرارگیری در هر فضایی می باشد.

سال طراحی:
تابستان 97
تاریخ: