هایپرمارکت گیلان

این یک مرکز تجاری نیست شهری است در دل یک شهر حیاط دارد ،باغچه دارد ،خانهدارد و سرشار از زندگیست. کوچه هایش سری در سینما دارد سری در خانه ،از یک سو خرید می کنی و از سویدیگر زندگی ،به راستی چه معانی نزدیکی دارند زندگی ،خرید، سینما…

اینجا جایی است برایماندن و تجربه باهم زیستن .در این پروزه ما باچالش های گوناگونی دست و پنچه نرم کردیم از جمله هندسهناهمگونسایت و فضای بسته ی زیاد پروژه و فشردگی بسیار بالای برنامه خواسته شده سعی ما از ابتدای پروژه یکسان سازی در فضا یبیرون و درون پروژه در عین حضور تنوع فضایی در کار بوده است.

سعی در تولید فضایی که حکایت از زندگی دارد نه صرفاََ یک مرکز خرید و با یادآوری سکانس ها و نوستالژی های فضایی مردم این سرزمین.یک حس خانه ،تا حضور مخاطبان را در این مرکز خرید تضمین کند.

عنوان پروژه:
واحد شماره 3
سال طراحی:
پاییز 1395
تاریخ: