ساختمان مسکونی درون_سبز

آپارتمان مسکونی درون-سبز در منطقه جنت آباد تهران واقع شده است، از جایی که مساله بافت شهری و نحوه ارتباط ساختمان با بافت شلوغ،پر تنوع و ناهمگون اطراف همواره برای ما مساله‌ای حیاتی بوده است نحوه برخورد با نما (facade) و چالش‌های آن در اولویت اصلی این پروژه infill شهری قرار گرفته است. ما فکر می‌کنیم برای نمای شهری در امروز شهر تهران باید تا حد ممکن ساده بود، بی‌آلایش و متواضع چرا که ایجاد حتی یک شاخصه‌ی بصری مثبت به شهر به زشتی (ugliness) کلی آن می‌افزاید. از این رو این پروژه در مساله تنوع به داخل نگاه می‌کند، نما دو پوسته می‌شود و پوسته بیرونی سادگی را به شهر (به عنوان کمترین تاثیر بصری) اضافه می‌کند و تراس‌ها و اتفاقات نما به درون کشیده می‌شوند. به این ترتیب سوژه در فضای داخل تجربه‌ای متفاوت را خواهد کرد چرا که تراس در درون ساختمان نفوذ می‌کند و سعی می‌کند به سوژه و خانه اضافه کند تا به شهر (به آن دوست دارد سادگی را اضافه کند). از این رو این نمای دو پوسته فضای سبز را حتی در پشت پوسته رویی قرار می‌دهد و به درون می‌خیزد. اتفاقات درونی تنها سکانس‌هایی را به شهر انتقال می‌دهند و سعی می‌کنند گزیده شده و به دور از تفاخر با شهر ارتباط بگیرند.
سال طراحی:
پاییز 1402
تاریخ: