نیم_ویلا

این ویلا در چهارباغ استان البرز قرار دارد. زمینی که این ویلا در  آن واقع شده است دارای ضوابطی است که ما را در یک طبقه شدن ویلا محدود می‌کرد. پروژه برای ما از انفصالی برای فضاهای خصوصی و عمومی آغاز شد و این انفصال در حالتی ماکزیمم قرار گرفت. از ارتفاع سقف نیز استفاده شد تا در بخش عمومی ساختمان فضایی زیر شیروانی اضافه شود تا جذابیت حرکت عمودی نیز در فضا تقویت شود. با اینکه خانه از بیرون همان یک طبقه است اما در سکشن خود فعال است. استخر و نشیمن بیرون در دو طرف راهروی شیشه‌ای که به سمت خواب‌ها می‌رود قرار دارند و تجربه متفاوتی را از راهرو به عنوان فضایی معمولا نامطبوع در پلان به وجود می‌آورد و سعی دارد المان‌های آزاردهنده پلان را تبدیل به نقطه قوت خود کند. فضاها در عین انفصال دیدهایی به هم دارند و از این منظر  امکان تجربیاتی متفاوت را نیز در ساختمان رقم می‌زنند.

 

عنوان پروژه:
نیم_ویلا
سال طراحی:
زمستان 1402
تاریخ: