ساختمان تجاری لِنا

این ساختمان تجاری در زمینی پر شیب در قطعه ای نسبتا کوچک در شهر جدید پردیس قرار داشت. با توجه به بسته بودن امکان  تغییر در پلان ها و سازه ما عملاً پروژه به طراحی نما ها محدود شده بود، نما هایی که در غرب و شرق قرار داشتند و به دلیل شیب زیاد از هر طرف ارتفاع متفاوتی داشتند. استراتژی ما همواره فضامند کردن سطوح تخت روی نما بوده است از این رو با توجه به امکان کنسول ۵۰ سانتی متری ما نما را دو پوسته کرده و در میان آن فضای سبز و مکثی را جهت گذر از بیرون به درون طراحی کردیم. از طرفی چالش نمای جانبی در این پروژه بسیار به چشم می خورد و با توجه به اینکه زمین های اطراف همچنان بایر و در حال ساخت نیست ما از این ویژگی برای پررنگ تر کردن طرح در منطقه ساخت کردیم و با استفاده از پوششی برای نمای جانبی خواستیم پروژه را از وضعیت یک سطح نمایی به یک حجم شهری سوق دهیم. ایجاد تراس ها در طبقه آخر و بام و ترکیب شدن باز شو ها و تراس ها با یکدیگر و سعی در یکپارچه سازی و سادگی نما از دغدغه های کلی طرح بوده است زیرا عنصر سادگی در وضعیت امروز معماری ما خود شاخصه ی مهمی است و می توان با نگاهی یکپارچه به فضا آن را از وضعیت سردرگم کننده امروز معماریمان خارج کرد و به سمت پروژه های فکری سوق داد وگرنه پروژه ها در دام تکتونیک خود افتاده و نمی توانند به دیاگرام هر چند ساده فکر کنند. متریال نما GFRC  است که هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ ماندگاری بسیار به صرفه خواهد بود گرچه می توان برای تکمیل نمای دوم از آجر هم استفاده کرد. ساده سازی و یکپارچه کردن فریم های نمای دوم با توجه به بی نظمی و متغیر بودن ارتفاعات کف های بنا از چالش های این پروژه بوده است. در نهایت این پروژه سعی می کند نما را از وضعیت تخت خود خارج کرده و تا جای ممکن به حجم ساختمان وارد شود.

 

سال طراحی:
پاییز 1402
تاریخ: